Bergambacht: +31 (0)182-351799

Koolwijk kwaliteit

Koolwijk combineert een ongekende staat van dienst met professionaliteit. Koolwijk Polsbroek is NEN-EN-ISO 9001 (2015) gecertificeerd, voor douanewerkzaamheden (AEO) gecertificeerd. De afgelopen 25 jaar bespaarden we aantoonbaar 67% op onze CO2-uitstoot.

Algemene voorwaarden van Koolwijk.

 Algemene Voorwaarden

AEO gecertificeerd

Om aan strengere veiligheidsregels voor internationaal verkeer te voldoen heeft Koolwijk Expeditie zich ingespannen om Authorised Economic Operator (AEO) te worden. Dit certificaat werd in oktober 2010 toegekend door de Douane. Voorwaarde voor deze status is dat Koolwijk voldoet aan belangrijke veiligheidscriteria, waaronder een ISO 9001-certificering. Als AEO krijgen wij voorrang bij de douane waardoor het oponthoud bij de grenzen afneemt. Een belangrijk voordeel in het internationale handelsverkeer.

 

AEO cert. Koolwijk

DEKRA SIEGEL 5871 RGB

CO2-certificaat

Kwaliteit betekent voor Koolwijk ook zorg voor het milieu. Daarom maken wij werk van duurzame logistiek. Onder andere door optimalisatie van de beladingsgraad, modern materieel, scholing van onze chauffeurs en alternatieve vervoersmodaliteiten. Daarnaast keken we kritisch naar de afvalstroom in onze loodsen. Met slimme aanpassingen behaalden we vervolgens een CO2-reductie van maar liefst 67%. Omgerekend staat dat gelijk aan de uitstoot van een personenwagen die 850 keer de aarde rondrijdt – ieder jaar!

Onze behaalde certificaten

Klik voor een vergroting.

 

Koolwijk AEO certificaat tmb              Koolwijk CO2 certificaat tmb             Iso certificaat tmb           

Leveringsvoorwaarden

Koolwijk is graag duidelijk naar klanten over de voorwaarden die we bij uitvoering van onze werkzaamheden hanteren. Al onze werkzaamheden geschieden op de Nederlandse Expeditievoorwaarden (algemene voorwaarden Fenex) als gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 juli 2004. Voor zover transporten door ons zelf worden uitgevoerd, zijn al naar gelang de aard van de transporten van toepassing de Zeecontainervervoerscondities, AVC-condities (binnenlandsvervoer) en CMR condities (grensoverschrijdend vervoer). Het gestelde in artikel 19 van de FENEX-voorwaarden (recht op terughouding), wordt op de hierboven vermelde vervoercondities geacht te zijn toegevoegd, waarbij "expediteur" gelezen dient te worden als "vervoerder". Op- en overslag alsmede bewaring en aflevering van goederen geschiedt op de Veemcondities Amsterdam-Rotterdam, vastgesteld door de Ondernemersvereniging van Regio Amsterdam gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam en Rotterdam op 3 oktober 2006. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tevens zijn van toepassing de Transport en Logistiek Nederland Algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 2 juli 2002. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.